سامانه آنلاین کارشناسی خودرو در محل

سراتو مدل 1397

سراتو مدل 1397

مدل: کیا سراتو سال ساخت: 1397 کارکرد: 14300 کارشناسی بدنه: بیرنگ کارشناسی فنی: تست دیاگ انجام شد کاملا سالم بود. آپشنها: تمام آپشنها فعال بود. ...

کارشناسی خودرو پارس خودرو L90 مدل 1397

کارشناسی خودرو پارس خودرو L90 مدل 1397

مدل: L90 سال ساخت: 1397 کیلومتر: 25000 کارشناسی بدنه: مشتری از تبریز برای خرید این خودرو امده بود به اسم بدون رنگ بعد از کارشناسی متوجه شدیم خودرو تمام رنگ و چپی میباشد. کارشناسی فنی: فنی خودرو به در خواست مشتری چک نشد. ...

کارشناسی خودرو پژو پارس مدل 1394

کارشناسی خودرو پژو پارس مدل 1394

مدل: پژو پارس سال ساخت: 1394 کارکرد: کیلومتر خودرو 102000 بود ولی بعد کارشناسی متوجه شدیم کیلومتر کم شده و کیلومتر واقعی 179000 کارشناسی بدنه: گلگیر عقب و ستون سمت راننده رنگ بود. کارشناسی فنی: روغن سوزی مشاهده شد. آپشنها: سالم بود. ...

درخواست فوری کارشناس